Jak wybudować dom ciepły, oszczędny i zdrowy?

Jak wybudować dom ciepły, oszczędny i zdrowy?

Planując budowę domu, trzeba się liczyć z koniecznością spełnienia wymagań związanych z najnowszymi warunkami technicznymi (WT 2021). Sprowadzają się one do tego, że nowoczesne obiekty muszą odpowiadać na wyzwania ekologicznego budownictwa. Sprawdź, jak postawić ciepły dom, który będzie oszczędny w eksploatacji i bezpieczny?

Wybór materiałów budowlanych

Określenie ciepły dom w budownictwie oznacza obiekt, w którym do minimum ograniczone są straty ciepła (w tym m.in. mostki termiczne). Przegrody obiektu powinny sprzyjać akumulowaniu energii cieplnej i, co tym istotniejsze, przeciwdziałać wychładzaniu pomieszczeń. Aby te założenia zostały spełnione należy wykorzystywać odpowiednie materiały. Dobrym wyborem są bloczki z betonu komórkowego lub elementy silikatowe, które wykazują szereg zalet w zakresie energooszczędności.

Zalety wyboru bloczków z betonu komórkowego

System Budowy H+H to m.in. bloczki z betonu komórkowego, które charakteryzują się niską wartością współczynnika lambda, tj. współczynnika przewodzenia ciepła. Określa on zdolność materiału do przewodzenia ciepła, stąd też jest jednym z pierwszych współczynników analizowanych w trakcie poszukiwania materiałów do wznoszenia obiektów energooszczędnych. Z uwagi na to, że strukturę wewnętrzną betonu komórkowego tworzą pory – „komórki” wypełnione powietrzem, materiał ma bardzo dobre właściwości cieplne i tworzy przegrody dobrze chroniące przed utratą ciepła.

Znając współczynnik przewodzenia ciepła, kolejnym analizowanym współczynnikiem z zakresu energooszczędności jest współczynnik przenikania ciepła U, który powinien być jak najniższy dla zapewnienia najwyższych poziomów izolacyjności cieplnej. Wartość współczynnika przenikania ciepła wynika m.in. z wartości współczynnika lambda, dlatego te dwie wartości są w dużym stopniu zależne.

Dlaczego warto zdecydować się na silikaty?

Ciepły dom wybudować można nie tylko z betonu komórkowego, alternatywą mogą być silikaty. W zakresie energooszczędności elementy silikatowe pracują inaczej niż elementy z betonu komórkowego – silikaty mają m.in. zwartą strukturę wewnętrzną i wyższe wartości współczynników przewodzenia ciepła, za to cechuje je bardzo wysoka akumulacyjność cieplna. Jest ona zdolnością przegrody do magazynowania ciepła – w ogrzanym pomieszczeniu przyjazna temperatura wnętrz będzie się utrzymywała dłużej (ściany się wolnej wychładzają).

Dom bezpieczny – z silikatów i betonu komórkowego

Przy wyborze materiałów murowych trzeba zwrócić uwagę nie tylko na to, by dom był ciepły, ale jednocześnie bezpieczny i zdrowy dla domowników. Ważne jest, by mury spełniały wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały budowlane klasyfikowane są według 7 Euroklas – od A1 do F. Są to tzw. klasy reakcji na ogień. Zarówno silikaty jak i beton komórkowy z Systemu Budowy H+H sklasyfikowane są w najbezpieczniejszej klasie – A1. Elementy te przy pożarze nie powodują zadymienia, nie biorą udziału w jego rozwoju i nie wytwarzają płonących kropli – są materiałem całkowicie niepalnym.

Natomiast bezpieczeństwo pożarowe przegród budowlanych określa klasa odporności ogniowej. Klasyfikacja jest określona w minutach i należy ją odczytywać jako zdolność przegród do zachowywania określonych funkcji w warunkach pożaru. W zależności od typu przegrody klasyfikacja może uwzględniać kryteria: R – nośności ogniowej, I – izolacyjności ogniowej oraz E- szczelności ogniowej.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają ściany, dla których warunki klasyfikacji są spełnione przez okres czterech godzin. Maksymalną klasę odporności ogniowej REI240 ściany nośne Systemu Budowy H+H osiągają w przypadku elementów silikatowych przy szerokości ściany wynoszącej od 180 mm, natomiast w przypadku betonu komórkowego dla szerokości ściany wynoszącej od 150 mm.